Điều khoản hoạt động tại nền tảng Lambo

ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG

Lambo.vn là nền tảng số đăng tải, chia sẻ và cập nhật thông tin về các sản phẩm/nền tảng số khác kết hợp hình thức diễn đàn để người dùng có thể tự mình đánh giá các sản phẩm và nền tảng số được đăng tải.

Lambo.vn thuộc quyền sở hữu và được vận hành, quản lý bởi Công Ty TNHH Công Nghệ và Quảng Cáo Lambo được thành lập hợp pháp với mã số doanh nghiệp 0316332763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/06/2020 (Lambo).

I – QUY ĐỊNH CHUNG

Bản “Điều khoản sử dụng” này cung cấp hướng dẫn sử dụng cơ bản cũng như các điều kiện và điều khoản được áp dụng đối với người dùng trên lambo.vn. Việc sử dụng các dịch vụ trên lambo.vn đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý với bản “Điều khoản sử dụng” này. Về các dịch vụ được cung cấp trên lambo.vn, vui lòng tham khảo tại mục giới thiệu về nền tảng lambo.vn https://blog.lambo.vn/about.

Bản “Điều khoản sử dụng” này sẽ được điều chỉnh và cập nhật tùy từng thời điểm theo thực tế sử dụng của người dụng và quyết định của ban quản trị. Việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên lambo.vn sau khi bản “Điều khoản sử dụng” này được điều chỉnh/cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với bản “Điều khoản sử dụng” mới.

Người dùng khi sử dụng các dịch vụ trên lambo.vn đồng nghĩa với việc đã đồng ý và cam kết từ bỏ mọi khiếu nại, khiếu kiện đối với bản “Điều khoản sử dụng” mới nhất tại thời điểm sử dụng dịch vụ mà không có bất cứ ngoại lệ hay miễn trừ nào.

II – QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG VỤ

II.1 – Không giới hạn thời gian và khu vực địa lý sử dụng dịch vụ

Người dùng có thể kết nối internet và truy cập vào webite lambo.vn đều có thể đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của Lambo. Các dịch vụ do Lambo cung cấp không giới hạn phạm vi địa lý hay thời gian, miễn người dùng thực hiện hoàn tất thanh toán (đối với các dịch vụ có thu phí).

II.2 – Đăng ký/nâng cấp tài khoản

Để sử dụng các dịch vụ do lambo.vn cung cấp, dù có trả phí hay không trả phí, người dùng phải thực hiện việc đăng ký tài khoản, trong đó phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin cần thiết để Lambo quản lý theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, ban quản trị có quyền xem xét tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người dùng.

Để nâng cấp tài khoản theo các dịch vụ được công bố trên website lambo.vn, người dùng truy cập mục “Nâng cấp tài khoản – Quy trình và Biểu Phí” để thực hiện.

II.3 – Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Người dùng lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ chuyển khoản đến Lambo với thông tin tài khoản ngân hàng được công bố trên lambo.vn. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt/nâng cấp tài khoản người dùng sẽ được gửi đến email của người dùng sau khi Lambo nhận được thanh toán.

Thanh toán qua ví điện tử (như MoMo)

Người dùng lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ chuyển khoản đến ví Lambo thông qua các ví điện tử liên kết với Lambo được công bố trên website lambo.vn. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt/nâng cấp tài khoản người dùng đăng ký sẽ được gửi đến email của người dùng sau khi Lambo nhận được xác nhận thanh toán từ ví điện tử liên kết với Lambo.

Thanh toán qua cổng thanh toán VNPAYQR

Người dùng lựa chọn thanh toán bằng phương thức này sẽ thực hiện thanh toán bằng các phương thức được chấp nhận bởi VNPAYQR. Email xác nhận thanh toán và kích hoạt/nâng cấp tài khoản người dùng đăng ký sẽ được gửi đến email của người dùng sau khi Lambo nhận được xác nhận thanh toán từ VNPAYQR.

Lưu ý: trường hợp sau 24h kể từ khi người dùng hoàn tất thanh toán để đăng ký/nâng cấp tài khoản mà chưa nhận được email xác nhận của Lambo thì có thể liên hệ các kênh hỗ trợ người dùng như quy định tại Điều IV.1.

II.4 – Hoàn trả và bảo hành

Trường hợp website lambo.vn không/gián đoạn hoạt động từ 30 (ba mươi) ngày trở lên. Lambo sẽ hoàn trả phí dịch vụ mà người dùng đã thanh toán trong khoản thời gian còn lại mà người dùng không được sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, chính sách hoàn tiền sẽ không được áp dụng trong bất trường hợp nào khác sau khi người dùng đã hoàn tất việc thanh toán

III – QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG LÊN LAMBO.VN

III.1 – Đối với việc đăng bài

Chỉ ban quản trị của lambo.vn và các tài khoản được phép, theo quy định và chương trình của Lambo, mới được đăng bài trên lambo.vn.

Trừ các bài do ban quản trị Lambo đăng tải, tất cả các nội dung được người dùng đăng tải lên lambo.vn, dù là công khai hay giới hạn hay gửi riêng, hoàn toàn thuộc trách nhiệm cá nhân của người dùng. Người dùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với ý kiến, quan điểm, nội dung mà người dùng đăng tải đối với bất kỳ bên thứ ba hay cơ quan có thẩm quyền nào.

III.2 – Đối với việc để lại nhận xét, đánh giá và bình luận

Người dùng được thực hiện đánh giá, nhận xét, để lại bình luận đối với các bài viết/nội dung mà người dùng đó có quyền truy cập trên lambo.vn.

III.3 – Giới hạn nội dung đăng bài, nhận xét và bình luận

Người dùng được trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin trên lambo.vn theo các tính năng được cấp cho tài khoản của mình liên quan đến các sản phẩm số/công nghệ số và tuyệt đối không được trao đổi, chia sẻ đối với các thông tin bị cấm như sau:

 • Nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức khác.
 • Nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động... hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Nội dung miêu tả những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
 • Nội dung tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào không thuộc phạm vi thông tin trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
 • Thông tin có chứa các loại virus hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống mạng xã hội, máy tính, mạng internet và các thông tin bảo mật trên lambo.vn và/hoặc của người dùng khác trên lambo.vn.
 • Thông tin xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

IV – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

IV. 1 - Quyền của người dùng

Sử dụng các tính năng và dịch vụ liên tục

Người dùng có quyền sử dụng các chức năng mà Lambo cung cấp cho loại tài khoản đã đăng ký tương ứng, bao gồm các tính năng đăng bài, chia sẻ thông tin, đánh giá các bài đăng và để lại bình luận phù hợp với bản Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật.

Người dùng được quyền được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho các hoạt động được phép đối với tài khoản của mình, thông qua việc truy cập vào các bài hướng dẫn thông tin được đăng tải trên lambo.vn hoặc liên hệ với Lambo qua các hình thức sau:

Được bảo mật thông tin cá nhân

Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Lambo là bên duy nhất thu thập thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích tương tác với người dùng để đảm bảo hệ sinh thái cung cấp các khóa học tốt nhất.

Phạm vi sử dụng thông tin: việc thu thập thông tin người dùng của Lambo luôn đảm bảo được sự đồng ý trước của Lambo thông qua việc người dùng đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng lambo.vn được đăng tải đầy đủ và rõ ràng trên website.

Thông tin của người dùng được thu thập thông qua các trường dữ liệu mà người dùng cung cấp thông qua website lambo.vn hoặc thông qua điện thoại, email mà người dùng trao đổi với những người đại diện của Lambo. Các thông tin này sẽ được mã hóa và sử dụng duy nhất trên lambo.vn mà không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp thông tin đó là thông tin đã được biết đến rộng rãi từ trước, Lambo cung cấp thông tin theo chấp thuận của người dùng hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Thời gian lưu trữ thông tin: thông tin của người dùng sẽ được lưu trữ trên trang cá nhân của mỗi người dùng trong thời gian người dùng còn duy trì tài khoản trên lambo.vn và người dùng có thể điều chỉnh, cập nhật tùy từng thời điểm.

Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin của người dùng: chỉ có ban quản trị lambo.vn được tiếp cận với thông tin của người dùng mà không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp thông tin đó là thông tin đã được biết đến rộng rãi từ trước, Lambo cung cấp thông tin theo chấp thuận của người dùng hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).

Địa chỉ nơi thu thập thông tin của người dùng và cách thức liên lạc: Lambo thu thập thông tin của người dùng thông qua website lambo.vn hoặc nhân viên của Lambo sẽ liên hệ với người dùng để thu thập thông tin tại trụ sở chính của Lambo (đặt tại 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Người dùng có thể liên lạc với ban quản trị Lambop thông qua website lambo.vn, email (support@lambo.vn) hoặc hotline (02877779544) do Lambo công bố trên website.

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình: mỗi người dùng sẽ được cấp tài khoản tương ứng để hoạt động trên lambo.vn, mỗi tài khoản đều được tích hợp tính năng truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại: trong trường hợp người dùng có yêu cầu, khiếu nại về việc thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Lambo sẽ giải quyết/phản hồi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu/khiếu nại của người dùng.

Tất cả các chính sách về bảo vệ thông tin người dùng tại mục này sẽ được gửi đến/hiển thị cho người dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

IV.2 - Nghĩa vụ của người dùng

Trước khi sử dụng dịch vụ của lambo,vn, dù là dịch vụ miễn phí hay có trả phí, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên lambo.vn, người dùng phải đăng ký tài khoản và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.

Người dùng phải đảm bảo các thông tin cá nhân cung cấp cho Lambo khi đăng ký tài khoản là mới nhất, trung thực, đầy đủ và chính xác. Đồng thời người dùng phải luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

Ngoài các vấn đề về bảo mật hệ thống thuộc trách nhiệm của Lambo, người dùng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin tài khoản của mình, trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề nào đối với tài khoản của người dùng mà không do lỗi bảo mật hệ thống của lambo.vn thì người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về các nội dung, hình ảnh của các bình luận, bài viết được đăng tải trên lamo.vn, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào khác trên lambo.vn.

Người dùng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, thông tin, bình luận) trên lambo.vn mà không có sự cho phép của tác giả.

Người dùng phải thông báo cho Lambo biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Lambo không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do người dùng không thông báo theo quy định của bản Điều khoản sử dụng này.

Người dùng có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp.

Người dùng phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên lambo.vn.

Người dùng không được có bất kỳ hành động nào gây mất uy tín của Lambo dưới mọi hình thức, dù trực tiếp hay gián tiếp.

V – QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA LAMBO

V.1 - Quyền của Lambo

Lambo có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của trang lambo.vn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Lambo có quyền xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng/các nhóm người dùng tương ứng trên lambo.vn.

Lambo có quyền yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cần thiết để được sử dụng dịch vụ, bao gồm các dịch vụ miễn phí và có thu phí, tùy thuộc vào quy định và chính sách của Lambo tại từng thời điểm mà không trái với quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

Lambo có quyền tiết lộ bất kỳ nội dung nào mà người dùng đăng tải lên lambo.vn, bao gồm cả thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp người dùng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lambo có toàn quyền ẩn/xóa bỏ bình luận, bài viết của người dùng hoặc từ chối việc truy cập của người dùng vào trang lambo.vn hoặc bất kỳ phần nào của lambo.vn ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Lambo phát hiện người dùng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng này hoặc quy định của pháp luật.

Lambo có quyền kiểm tra, xử lý các thông tin đăng tải của người dùng cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia và các quy định tại bản Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật. Theo đó, Lambo có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, bình luận của người dùng xuất hiện trên trang lambo.vn.

Nếu người dùng không tuân thủ các quy định của Lambo thì Lambo có quyền khóa các quyền của tài khoản của người dùng và/hoặc từ chối, ngừng cung cấp dịch vụ tùy theo sự xem xét của Lambo và mức độ vi phạm của hành vi.

V.2 - Nghĩa vụ của Lambo

Lambo phải cung cấp dịch vụ theo đúng những nội dung, mục tiêu đã đề ra trong bản Điều khoản sử dụng này và các thông tin do ban quản trị đăng tải trên lambo.vn.

Lambo phải thiết lập và duy trì các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của dùng; thông báo cho người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên lambo.vn.

Lambo phải bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân, thông tin riêng của mình được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác mà không phải trường hợp bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VI – CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Lambo đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được từ người dùng là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của người dùng.

Thông tin được thu thập từ người dùng sẽ được sử dụng cho toàn bộ dịch vụ mà Lambo cung cấp, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích hoạt động của Lambo, để đảm bảo tối ưu hoá tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

Lambo sẽ lưu trữ các thông tin người dùng đăng tải trên các hệ thống nội bộ của Lambo trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Lambo không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng cho các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ khi người dùng đồng ý hoặc Lambo buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VII – CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Người dùng có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của mình; đồng thời thông tin cá nhân của người dùng sẽ được Lambo bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp hay chưa được phép của người dùng, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chỉ người dùng có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho Lambo. Ngoài hệ thống bảo mật của Lambo, người dùng chịu trách nhiệm việc bảo mật và sử dụng tài khoản của mình, không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ bên thư ba nào.

Ngoài ra, trường hợp người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên hoặc thông qua lambo.vn, người dùng xem như đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba này, Lambo không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của người dùng trong trường hợp này.

Lambo xây dựng hệ thống bảo mật thông tin người dùng và bảo mật dữ liệu bằng những công nghệ tiên tiến nhất: thông tin người dùng và toàn bộ dữ liệu trên website được mã hóa toàn bộ. Hệ thống server và khu vực quản lý được phân quyền và đều được bảo mật bằng tài khoản người dùng và mật khẩu.

Lambo có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của website.

VIII – SỬA ĐỔI VÀ NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Lambo sẽ liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ trên lambo.vn ngày một chất lượng hơn cho người dùng. Do đó, Lambo có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng vào bất kỳ thời điểm nào.

Lambo có quyền xem xét tạm ngưng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho người dùng, bao gồm việc xóa bài đăng, đánh giá hay bình luận của người dùng do vi phạm của người dùng đối với bản Điều khoản sử dụng này hoặc quy định của pháp luật.

Đối các nội dung mà người dùng đăng tải, đánh giá hay bình luận trên website mà Lambo phát hiện có sự vi phạm đối với quy định của bản Điều khoản sử dụng này hoặc quy định của pháp luật thì Lambo có quyền ẩn đi hoặc gỡ bỏ và xem xét tạm ngưng/khóa tài khoản của người dùng ngay sau đó theo quyết định của mình.

IX – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

IX.1 - Cơ chế giải quyết tranh khiếu nại, tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên lambo.vn sẽ được giải quyết theo quy định của bản Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật có liên quan.

Lambo chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người dùng trong trường hợp người dùng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Mọi tranh chấp trên lambo.vn sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên lambo.vn đều sẽ được gửi đến ban quản trị qua email support@lambo.vn.

Sau khi nhận được đầy đủ thông tin về khiếu nại, ban quản trị sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết phù hợp.

Trường hợp biện pháp thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

IX.2 - Quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Ban quản trị tiếp nhận khiếu nại của người dùng;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại hợp lệ của người dùng, Ban quản trị trả lời cho người dùng về kết quả giải quyết khiếu nại.

Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải sẽ được tiến hành tại Tòa án có thẩm quyền quy định của pháp luật.

back to top